Бага ангийнхөтөлбөр
Ерөнхий боловсролын баяжуулсан хөтөлбөр
- Өөрийгөө болон бусдыг таньж мэдэх, бусдыг ойлгох, хамтрах хөгжлийг дэмжих харилцааны ур чадвар нэмэгдүүлэх EQ модульт хөтөлбөр- Гадаад болон монгол багштай Jolly Phonics хөтөлбөр - Кодчиллын модульт хөтөлбөр- Математикийн сургалтын дэмжлэг Финлянд улсын EDUTEN хөтөлбөр Математикийн гүнзгийрүүлсэн математик сонгон хичээл - Төсөлд суурилсан 14 хоногийн аяны үйл ажиллагаа
Хүүхдийн авьяасыг нээх, хөгжүүлэх, дэмжих дугуйлангууд
- Хүүхдийн хөдөлгөөний эвсэл, гоо зүйн боловсролыг дэмжих бүжгийн үндсэн хичээл- Зураг- Бүжиг- Спорт өрөлт- Шатар, даам- Хөл бөмбөг- Гимнастик- Хөгжим- Сэтгэл зүйн ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө, сургалт. Сэтгэл зүйн гарааны болон барианы оношилгоо
Дунд ангийнхөтөлбөр
Ерөнхий боловсролын баяжуулсан хөтөлбөр
- Хүмүүжүүлэх, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн илрүүлэх зорилго бүхий EQ хичээлүүд- Эрүүл амьдралын дадал хэвшүүлэх цогц хөтөлбөр- Гадаад багштай англи хэлний хичээл- Математик, англи хэлний түвшинчилсэн сургалт- Төсөлд суурилсан байгалийн ухааны болон нийгмийн ухааны хичээлүүд
Mэдээллийн технологийн хөтөлбөр
- Мэдээллийн технологийн гүнзгийрүүлсэн сургалт- IOT-ын суурь хөтөлбөр- Электроникийн суурь мэдлэг олгох хичээл- Программ хангамж, электроник ба гурван хэмжээст хэвлэлийг хослуулж бүтээл гаргана- Хиймэл оюун ухаан Machine learning төслүүдийг сурагчид гүйцэтгэнэ
Нэмэлт хөтөлбөр
- Кино клуб- Ярианы чадвар дэмжих клуб- Бийрийн бичлэг- Монгол бүжиг- Сагсан бөмбөг- Гар бөмбөг- Нэст брэнд- Комикийн клуб- Бясалгал- Илтгэх урлаг- IoT дугуйлан
Фитнес - эрүүл чийрэг бие
- Сурагч бүрийн биеийн онцлогт тохирсон чийрэгжүүлэх хөтөлбөр- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүл мэндийн дэвтэр
Ахлах ангийнхөтөлбөр
Ерөнхий боловсролын баяжуулсан хөтөлбөр
- Нийгмийн болон Байгалийн ухааны хичээлийг сонгон судлах өргөн боломж- Эрүүл амьдралын дадал хэвшүүлэх цогц хөтөлбөр- Гадаад багштай англи хэлний хичээл- Математик, англи хэлний түвшинчилсэн сургалт
Mэдээллийн технологийн хөтөлбөр
- Олон улсын жишигт нийцсэн мэдээллийн технологийн 1200+ цагийн цогц хөтөлбөр- Монголын тэргүүлэх компаниудад дадлага хийх, дэлхийн томоохон компаниудтай танилцах хөтөлбөр- Олон улсын зөвлөх баг
Нэмэлт хөтөлбөр
- Student council буюу мэргэжил сонгох гадаадын их дээд сургуульд элсэх зөвлөгөө- Game developer- Япон хэл, соёлын дугуйлан- Сагсан бөмбөг- Воллейбол- Анимэйшний дугуйлан- IOT- Аполло- Ширээний теннис- Nest news- Шатрын дугуйлан
Фитнес - эрүүл чийрэг бие
- Сурагч бүрийн биеийн онцлогт тохирсон чийрэгжүүлэх хөтөлбөр- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүл мэндийн дэвтэр