Бага ангийнхөтөлбөр
Ерөнхий боловсролын баяжуулсан хөтөлбөр
- Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас гаргасан ЕБС-ийн баяжуулсан хөтөлбөр- Хүмүүжүүлэх, хүүхдийн авьяас чадварыг бага наснаас нь нээн илрүүлэх зорилго бүхий EQ хичээлүүд- Эрүүл амьдралын дадал хэвшүүлэх цогц хөтөлбөр- Гадаад багштай англи хэлний хичээл- Сэтгэл судлалд суурилсан сурах арга барилыг дэмжих аргачлал- Тоглоомын аргаар заах, мэдээллийн технологийн суурь хичээл- Цахим сургалтын бэлэн байдал, хүүхэд бүрт зориулсан цахим хичээлийн хэрэгслээр хангана
Нэмэлт хөтөлбөр
- Үкүлэлэ хөгжим- IQ- Чөлөөт бүжиг- Спорт өрөлт- Шатар- Хөл бөмбөг
Дунд ангийнхөтөлбөр
Ерөнхий боловсролын баяжуулсан хөтөлбөр
- Хүмүүжүүлэх, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн илрүүлэх зорилго бүхий EQ хичээлүүд- Эрүүл амьдралын дадал хэвшүүлэх цогц хөтөлбөр- Гадаад багштай англи хэлний хичээл- Математик, англи хэлний түвшинчилсэн сургалт- Төсөлд суурилсан байгалийн ухааны болон нийгмийн ухааны хичээлүүд
Mэдээллийн технологийн хөтөлбөр
- Мэдээллийн технологийн гүнзгийрүүлсэн сургалт- IOT-ын суурь хөтөлбөр- Электроникийн суурь мэдлэг олгох хичээл- Программ хангамж, электроник ба гурван хэмжээст хэвлэлийг хослуулж бүтээл гаргана- Хиймэл оюун ухаан Machine learning төслүүдийг сурагчид гүйцэтгэнэ
Нэмэлт хөтөлбөр
- Кино клуб- Ярианы чадвар дэмжих клуб- Бийрийн бичлэг- Монгол бүжиг- Сагсан бөмбөг- Гар бөмбөг- Нэст брэнд- Комикийн клуб- Бясалгал- Илтгэх урлаг- IoT дугуйлан
Фитнес - эрүүл чийрэг бие
- Сурагч бүрийн биеийн онцлогт тохирсон чийрэгжүүлэх хөтөлбөр- Спорт тоглоом болон Calisthenic зал- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүл мэндийн дэвтэр
Ахлах ангийнхөтөлбөр
Ерөнхий боловсролын баяжуулсан хөтөлбөр
- Нийгмийн болон Байгалийн ухааны хичээлийг сонгон судлах өргөн боломж- Эрүүл амьдралын дадал хэвшүүлэх цогц хөтөлбөр- Гадаад багштай англи хэлний хичээл- Математик, англи хэлний түвшинчилсэн сургалт
Mэдээллийн технологийн хөтөлбөр
- Олон улсын жишигт нийцсэн мэдээллийн технологийн 1200+ цагийн цогц хөтөлбөр- Монголын тэргүүлэх компаниудад дадлага хийх, дэлхийн томоохон компаниудтай танилцах хөтөлбөр- Олон улсын зөвлөх баг
Нэмэлт хөтөлбөр
- Мэтгэлцээн- Дууны хэлэлцүүлэг- Япон хэл, соёлын дугуйлан- Рубик шоо- Улаан загалмай- Photoshop буюу дизайны дугуйлан- Ширээний теннис- Номын хэлэлцүүлэг
Фитнес - эрүүл чийрэг бие
- Сурагч бүрийн биеийн онцлогт тохирсон чийрэгжүүлэх хөтөлбөр- Спорт тоглоом болон Calisthenic зал- Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, эрүүл мэндийн дэвтэр